Insändare: För en rättvis barn- och ungdomspolitik

Med anledning av statsministerns besök i Helsingborg för en tid sedan och publiceringen av Rädda barnens barnfattigdomsrapport känns det angeläget att utifrån ett politiskt perspektiv beröra vissa barn- och ungdomsfrågor. Dels handlar det om den ungdomsarbetslöshet som bitit sig fast i Sverige, men även det faktumet att barnfattigdomen ökat.

Till City Helsingborg försvarade sig statsministern att regeringen genomfört en rad reformer för att motverka ungdomsarbetslösheten. Statsministern berörde den generella nedsättningen av arbetsgivaravgiften för de som har anställda ungdomar. Samtidigt har just den reformen fått kritik av Riksrevisionen och Finanspolitiska rådet för att den varit ineffektiv.

Vi Socialdemokrater vill istället att nedsättningen ska bli aktuell först när arbetsgivaren anställer någon. Vi i S vill dessutom, för att motverka ungdomsarbetslösheten, sänka åldern för när man kan erhålla starta eget-bidrag. När det kommer till barnfattigdomen förefaller statsministern mer intresserad av att bortförklara den av Rädda barnen redovisade barnfattigdomen.  För mig som Socialdemokrat är perspektivet dock ett helt annat, nämligen att man vill motverka barnfattigdomen. Därför kan jag som socialdemokrat känna glädje att vi tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet medverkade, trots Moderaternas, Folkpartiets och kristdemokraternas motstånd, till att avskaffa skolmålsavgiften i gymnasiet här i Helsingborg. På så sätt underlättade vi för de familjer vars barn går i gymnasiet.

Martin Tunström (s)
Medlem SSU Helsingborg

Publicerad i City Helsingborg och City Landskrona den 28 mars 2012.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.